Buffy over- eller undersættelser?

For ikke så mange uger siden kunne man i Weekendavisens bogtillæg læse at en anmelder frarådede at man gav sig i kast med at læse science fiction på engelsk. Genren var efter hans mening alt for svært tilgængelig og præget af for mange fagudtryk til at man burde begive sig ud på sådan en farefuld færd.

Det er den slags udtalelser der på værste vis bekræfter hvor ynkelige og provinsielle danskerne er i deres selvforståelse. Nej, lad os ikke kaste os ud i noget vanskeligt eller udfordrende som på ubehagelig vis kunne medføre at vi skulle til at tænke svære tanker eller som kunne rette lyset mod os.

Nu var der heldigvis ikke nogen der stod klar til at fortælle mig at det var for svært da jeg for snart 25 år siden tog mine første usikre skridt i læsningen af en engelsk bog som ikke var en del af pensum i skolen. Min far var klog nok til at opmuntre mig til at gøre forsøget udfra den betratning af hvis det jeg havde lyst til at læse kun fandtes på et andet sprog, så var jeg jo nødt til at lære mig det i stedet for at vente på at nogen oversatte det for mig.

Heldigvis, for det reddede mig en utrolig mængde læseoplevelser gennem årene. Men på det seneste har de fået følgeskab af en masse frustrationer over at den kvalitet man byder de ikke-engelskkyndige på dansk fjernsyn i form af undertekster. Og desværre er Buffy ikke nogen undtagelse på dette punkt.

Indrømmet Buffy er svær at oversætte. Selv om den genremæssigt mest hører til hos gyserne, så låner dens dialog meget fra den amerikanske situation comedy tradition, og nok ikke helt tilfældigt - Joss Whedons far var manuskriptforfatter på TV-serier som f.eks. "Benson" der har kørt på TV Danmark, og Joss selv har leveret manuskripter til "Rosanne".

Situation comedy benytter sig ofte af tvetydigeder, ordspil og referencer til populærkultur, og det samme gør Buffy. På samme måde som for eksempel "Frasier" på TV Danmark benytter den sig af vittigheder som kræver et vist forudgående kendskab hos seeren.

For eksempel omtaler Xander første gang den nye vogter Wesley som "Giles the Next Generation", hvilket kun giver mening hvis man kender til den amerikanske science fiction serie "Star Trek". Endnu sværere bliver det med referencer til at "go postal", som refererer til en række episoder hvor medarbejdere i det amerikanske postvæsen er gået amok og er begyndt at skyde tilfældige mennesker. Vi har ikke noget tilsvarende dansk begreb, så hvad gør man der?

Men nogen gange kunne man godt ønske sig at de strammede sig lidt an. Når Riley Finn omtaler en "Surgeon General" mener han ikke "overkirurg" som oversætteren, for så ville det se fjollet ud med alle de cigaretpakker med "overkirurgens advarsel" - der er altså tale om chefen for sundhedsstyrelsen.

Når der tales om "Fashion 101" er det ikke "101 Mode" som oversætteren mener. Udtrykket 101 refererer til numreringen af fag i det amerikanske undervisningssystem, hvor 101 er det mest grundlæggende indenfor et fagområde, så "et grundkurusus i mode" ville måske være mere passende.

Desværre virker det som om at oversætterne ofte ikke har adgang til manuskriptet bag udsendelserne når de skal lave deres tekster, og at de derfor er tvungne til at oversætte efter gehør, med katastrofale resultater når oversætteren ikke har øre for den måde tingene bliver udtalt på. I "The Puppet Show" bliver bugtaleren for eksempel omtalt som Morgen i stedet for Morgan som han hedder på grund af Alyson Hannigans udtale af hans fornavn.

Muligvis er det også Alyson der er skyld i at stakkels Paige Moss må finde sig i at den danske oversættelse konsekvent refererer til hendes rolle som kvindelig varulv under navnet Baruka og ikke Veruca som hun retteligt hedder.

Men andre serier går heller ikke ram forbi. Buffys nyeste udfordrer til titlen som over-serie-mega-babe, Dark Angel har også sine sjove øjeblikke. Som sidste søndags afsnit hvor Jessica Alba som Max tilbyder en af de russiske gangstere en "labdance" som en del af puljen i et pokerspil.

Nu er det sådan, at den amerikanske lovgivning omkring stripbarer typisk ikke tillader at de besøgende rører ved pigerne. Men med vanlig kreativitet og virkelyst har man så fundet ud af at der ikke er noget til hinder for at pigen sætter sig på skødet af gæsten og vrider sig lidt rundt. Skød må jo hedde "lap" og hvis man tænker på hendes bevægelser som en dans, så når vi frem til "lapdance".

Men ok - hvis Jessica Alba så på mig med sine store mørke øjne og tilbød noget, så ville jeg acceptere det lige meget hvad det kunne oversættes til.... og hvad Buffy angår, så kan man jo glæde sig over at både video og DVD udgaven findes uden danske tekster.

Hvad mener du om undertekstningen på Buffy?

En fejl hist og her, og hvad så?
Et udmærket men svært stykke arbejde
Det kunne godt gøres bedre
Jeg sætter tape over det nederste af skærmen
I will not buy this record, it is scratched

Tilbage til skriverier